LIKSINN-CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ LIKSIN Phương Bắc
LINKSIN PHƯƠNG BẮC.

Số 53, Đường TS5, KCN Từ Sơn
P.Đồng Nguyên, TX Từ Sơn, Bắc Ninh

liksinpb@liksin.vn
Tel:(0241) 3710 433
Fax:...

Thông tin liên hệ