LIKSINN-CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ LIKSIN Phương Bắc
 • HỘI NGHỊ THỊ TRƯỜNG LIKSIN 2013 – 23/2/2013

  Tu,29/05/2012 03:08

  Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp đầu xuân, TCT Liksin lại tổ chức một hội nghị “Marketing đầu năm” nhằm đánh giá kết quả công tác Marketing trong năm qua và thống nhất các chương trình hành động cho năm mới. Thực hiện theo Nghị quyết của Đảng Bộ Liksin tại Hội nghị Đảng viên lần 2/2012 với mục tiêu TCT Liksin ...

 • DIỄN ĐÀN MARKETING LIKSIN

  Tu,29/05/2012 03:08

   Sáng ngày 15/12/2012, tại Trường An Đức đã diễn ra “Diễn đàn Marketing” do Phòng Marketing Tổng Công ty phối hợp cùng Trường An Đức tổ chức.

 • TỔNG CÔNG TY LIKSIN: HỘI THẢO “ÁP DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC”

  Tu,29/05/2012 03:08

   Ngày 04 & 05/01/2013, Tổng Công ty Liksin đã tổ chức hội thảo “Áp dụng thẻ điểm cân bằng (BSC – Balanced ScoreCard) trong triển khai chiến lược” tại Trường An Đức. Tham dự hội thảo có hơn 50 đồng chí là Thành viên HĐTV TCT, Ban TGĐ TCT, Ban Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các công ty con, các đại diện vốn của TCT.