- Tầm nhìn sứ mạng :LIKSINN.COM.VN-Công ty cổ phần bao bì

bản tin >> Tầm nhìn sứ mạng

  • Tầm nhìn sứ mạng

    Thứ Ba,29/05/2012 03:08


TẦM NHÌN :
LIKSIN Phương Bắc luôn ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực sx và cung cấp các sản phẩm bao bì mềm tại thị trường phía bắc 

SỨ MẠNG :
- Cung cấp bao bì và các giải pháp tốt nhất cho bạn hàng trên nền tảng chất lượng cao và dịch vụ hoàn thiện
- Tạo dựng mối quan hệ bền chặt , lâu dài, gắn bó với bạn hàng , cùng bạn hàng phát triển bền vững.

GIÁ TRỊ :
-Lợi ích chung
-Hợp tác
-Sáng tạo
-Chuyên nghiệp
-Cùng phát triển

LỢI ÍCH CHUNG
- Đặt lợi ích chung lên trên, người cấp dưới phục tùng người cấp trên, thành viên phục tùng cộng đồng.
- Liksin và Bạn hàng đặt lợi ích của cộng đồng lên trên, tôn trọng và thực thi pháp luật.
- Liksin xem lợi ích của Tổ quốc là tối thượng.

HỢP TÁC
- Mỗi cá nhân biết hợp tác, khiêm tốn, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc: đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả. Hoàn thành công việc là các cá nhân hoàn thành và tập thể hoàn thành.
- Các thành viên của Liksin biết hợp tác tạo ra sức mạnh mới, làm gia tăng tài sản chung: thông tin, trí thức, nguồn lực, cùng nhau liên kết tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đa công nghệ, dịch vụ hoàn thiện, cùng nhau xây dựng “Thị trường chung”.
- Liksin và Bạn hàng hợp tác từ đó có lợi ích lớn hơn, bền vững hơn.

SÁNG TẠO
- Sáng tạo là phẩm chất cần có để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng nhiều, đa dạng, phức tạp
- Sáng tạo để tìm kiếm Bạn hàng mới, thị trường mới.
- Sáng tạo là chất kết nối Liksin và Bạn hàng nhằm giải quyết yêu cầu mới của thị trường, của cuộc sống.

CHUYÊN NGHIỆP

- Tính chuyên nghiệp được nâng cao do học tập tự giác, rèn luyện nhân cách, nâng cao chuyên môn, làm chủ công nghệ.
- Mỗi thành viên của Liksin là “chuyên gia” trong lĩnh vực mình hoạt động. Mỗi cá nhân của Liksin có hiểu biết sâu sắc, có kỹ năng thành thạo trong lĩnh vực của mình.
- Liksin là nơi cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho cộng đồng.

CÙNG PHÁT TRIỂN

- Liksin phát triển, cá nhân tiến bộ.
- Liksin và thành viên của mình có cùng lợi ích, cùng phát triển hài hòa, hợp lý.
- Liksin và Bạn hàng cùng nhau phát triển trong cộng đồng phát triển.