- Lịch sử hinh thành :LIKSINN.COM.VN-Công ty cổ phần bao bì

bản tin >> Lịch sử hinh thành

  • Lịch sử hinh thành

    Thứ Ba,29/05/2012 03:08

* Quá trình hình thành và phát triển 
- Để đáp ứng tốt nhu cầu của bạn hàng tại khu vực Phía Bắc, sau một thời gian xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, đào tạo nguồn nhân lực ... ngày 01/06/2004 Nhà Máy Bao Bì LIKSIN Phương Bắc chính thức đi vào hoạt động.
- Sau 5 năm đi vào hoạt động và thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty LIKSIN, ngày 01/10/2009 Nhà máy Bao Bì LIKSIN Phương Bắc chuyển qua hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi: Công ty CP Bao Bì LIKSIN Phương Bắc.


Ngành, nghề kinh doanh

  • Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về in và bao bì