- Chính sách, mục tiêu chất lượng và môi trường :LIKSINN.COM.VN-Công ty cổ phần bao bì

bản tin >> Chính sách, mục tiêu chất lượng và môi trường

  • Chính sách, mục tiêu chất lượng và môi trường

    Thứ Ba,29/05/2012 03:08


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
Công ty CP Bao Bì LIKSIN Phương Bắc phát triển bền vững và gắn bó lâu dài với bạn hàng.
Ban lãnh đạo công ty cam kết
- Sản xuất các sản phẩm bao bì có chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao
- Nâng cao năng lực sx hoàn thiện dịch vụ đáp ứng mong đợi của bạn hàng
- Kiểm soát môi trường sạch, an toàn ngăn ngừa ô nhiễm và tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường
- Áp dụng hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO14001, đồng thời thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG
- Chất lượng ổn định
- Giao hàng đúng hạn
- Dịch vụ hoàn thiện
- Cải tiến thường xuyên
- Cạnh tranh hiệu quả
- Môi trường thân thiện